Veiligheid & instructie

Home / Veiligheid & instructie

Veilig springen is leuk springen

Als onze springkussens, spellen en overige items zijn, waar nodig,  voorzien van een geldig certificaat en voldoen aan de keuringseisen NEN-EN 14960. Hiermee kunnen wij de veiligheid van onze springkussens waarborgen. Echter net zo belangrijk voor de veiligheid is toezicht en begeleiding bij een luchtkussen en overige spellen.

Kinderen kunnen in hun enthousiaste ondoordachte handelingen doen, daarom is het altijd nodig om zelf te zorgen voor capabele toezichthouders van minimaal 18 jaar.

 

Natuurlijk helpen wij je graag met alle benodigde informatie en hulpmiddelen.

 

Veilig opzetten van een springkussen

Veilig spelen begint al met het veilig opzetten van het springkussen. Bij onze springkussen zit een duidelijke opzet instructie waardoor je zonder problemen het springkussen snel en veilig kunt plaatsen.

Bekijk ook deze video zodat je goed geïnformeerd bent over de eventuele gevaren en knelpunten bij het opzetten en spelen van het springkussen.

Springkussen bij slecht weer

Bij zwakke of matige wind kan je het kussen gewoon gebruiken. Echter bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteiten direct te staken en dien je het kussen leeg te laten lopen.

Onze springkussen kunnen wel over een regenbuitje! Echter is het gebruik van het kussen tijdens een regenbui niet toegestaan omdat het kussen dan glad word

Wij houden uiteraard de weersvoorspellingen ook in de gaten. Vinden wij  dat de weersverwachtingen dusdanig zijn dat er een onveilige situatie kan ontstaan dan zullen wij altijd contact met je op om e.e.a. door te spreken en indien nodig te zoeken naar een alternatief.

Verankering & ondergrond

Om verantwoordt gebruik te kunnen maken van het springkussen is het van groot belang om deze volgens de instructie op te zetten. Hierbij is het belangrijk om goed naar de ondergrond te zien.

Bij een zachte ondergrond als een grasveld zijn er minder maatregelen nodig dan bij een harde ondergrond zoals bestrating.  In dat geval is het nodig om extra valmatten te plaatsen rondom de uitgang. Ook voor de verankering is er extra aandacht nodig. Mocht er geen gebruik gemaakt kunnen worden van de bijgeleverde haringen dan dient de verankering op een andere wijze uitgevoerd te worden. Dit kan bijvoorbeeld door zandzakken of betonblokken. Geef dit vooraf aan zodat dit mee geleverd kan worden.

veilig opzetten

Veilig spelen

Voor kinderen is het spelen op een springkussen een moment om al een energie eruit te gooien. Hierbij kunnen ze in hun enthousiasme wat onbezonnen gaan springen en spelen. Dit is helemaal niet erg het is juist goed. Toch wordt de kans op ongelukjes ,die niet hoeven te gebeuren, hierdoor groter.

Om deze ongelukjes te voorkomen is het nodig om bij elke springkussen een toezichthouder te plaatsen . Deze persoon moet minimaal 18 jaar zijn en capabel genoeg op de kinderen aan te spreken als er niet aan de regels gehouden wordt.

Wij adviseren altijd om meerdere toezichthouders aan te stellen zodat men elkaar kan aanvullen en eventueel afwisselen.

 

Toezichthouder

Om  te zorgen dat de toezichthouder zijn of haar taak goed kan uitvoeren stellen wij diverse hulpmiddelen beschikbaar.

Zo hebben we een duidelijke veiligheidsinstructie, een handzaam kaartje met regels en een herkenbaar hesje voor de toezichthouder. En op onze website staat een duidelijke video instructie.

 

veilig spelen

download instructies

Hier kun je onze eigen veiligheidsinstructie downloaden en printen. Natuurlijk zit deze ook bij het springkussen als je die huurt.

veiligheidsinstructie springkussens

Hier kun je de instructiekaart van VeiligheidNL downloaden en printen. Er staan duidelijke regels op over de plaatsing, verankering en veiligheid van een springkussen.

instructiekaart plaatsing, verankering en veiligheid.

Hier kun je de een grote en kleinere handzame instructie kaarten voor de toezichthouder downloaden en printen.

Print dit instructiekaartje uit zodat je deze onder meerdere toezichthouders kunt verspreiden.

 

Tip! stel meerdere toezichthouders aan zodat men elkaar kan afwisselen.

instructiekaart toezichthouder

instructiekaartjes toezichthouders

Wanneer er een (ernstig) ongeval heeft plaatsgevonden moeten wij dit weten. Wij zullen hiervan een melding maken bij de NVWA en wij kunnen dit zelf per attractie registeren om vervolgens vervolgstappen te ondernemen. Heeft er een ongeval plaatsgevonden op jouw evenement op onze attractie? Vul dan het Ongevallen formulier in.

ongevallen registratie formulier